Γλαυκοφανής
glaucophane
Na2(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)2Si8O22(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Κυανό, ιώδες.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Έντονος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο έως ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς-ινώδεις τομές παράλληλα στο c, εξαπλευρικές (ρομβικές) βασικές τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 56° ή 124°).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά έως μέτρια (1ης έως 2ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό με μικρή κατασβεστική γωνία (6-9°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με σχετικά μικρή γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής Ρ και χαμηλής Τ (γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι).
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols // Nicols X
Nicols X Nicols X Πρισματικός κρύσταλλος γλαυκοφανή. Η τομή είναι η (010) παράλληλη στον άξονα c. Εμφανίζει ένα σχισμό, κυανό χρώμα, έντονο πλεοχροϊσμό, χαμηλά χρώματα πόλωσης, πλάγια κατάσβεση και μικρή κατασβεστική γωνία (9°). (Πέτρωμα: Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols // Nicols X
Στηλοειδείς κρύσταλλοι γλαυκοφανή. Εμφανίζουν έντονο πλεοχροϊσμό και χαμηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι γλαυκοφανή, οι οποίοι διατάσσονται κατά τη σχιστότητα του πετρώματος. (Πέτρωμα: Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols // Nicols X
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
 Κωνοσκοπική εικόνα γλαυκοφανή: Διάξων αρνητικός. Η μεγάλη τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Επίσης, δεν εμφανίζει τόσο έντονο πλεοχροϊσμό όσο στις προηγούμενες εικόνες. Η ισόγυρη είναι αρκετά κλειστή λόγω της μικρής γωνίας 2V του γλαυκοφανή.

Αρχείο video