Κεροστίλβη (κοινή ή πράσινη)
hornblende
Na0-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5(Si6Al2)O22(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Πράσινο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Έντονος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο έως ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πρισματικές τομές παράλληλα στο c, εξαπλευρικές (ρομβικές) τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 56° ή 124o).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια (έως κυανά 2ης τάξης). Συνήθως καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό με μικρή κατασβεστική γωνία (12-34°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Χλωριτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα (γρανίτες), ενδιάμεσα (μονζονίτες, διορίτες), βασικά (κεροστιλβικοί γάββροι) και υπερβασικά (κεροστιλβίτες) πλουτωνικά πετρώματα. Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Κεροστίλβη
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Κεροστίλβη Κεροστίλβη σε σχιστόλιθο Κεροστίλβη σε γρανίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols // Nicols X
Κρύσταλλοι κεροστίλβης. Έχουν πράσινο χρώμα και έντονο πλεοχροϊσμό. Η τομή στο κέντρο με το χαρακτηριστικό διπλό "μπακλαβαδωτό" σχισμό είναι κάθετη στον άξονα c. (Πέτρωμα: Διορίτης).

Αρχείο video


Nicols // Nicols X  
Κεροστίλβη με το χαρακτηριστικό διπλό "μπακλαβαδωτό" σχισμό (γωνία σχισμού 124°). Η τομή είναι κάθετη στον άξονα c. (Πέτρωμα: Διορίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Κρύσταλλος κεροστίλβης παράλληλος στον άξονα c. Εμφανίζει ένα σχισμό, πλάγια κατάσβεση και μικρή κατασβεστική γωνία (25°). Η κατασβεστική γωνία της κεροστίλβης πρέπει να μετράται σε τέτοιες τομές. (Πέτρωμα: Διορίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι κεροστίλβης. (Πέτρωμα: Διορίτης).

Nicols // Nicols // Nicols X
Πρισματικός κρύσταλλος κεροστίλβης παράλληλος στον άξονα c. Εμφανίζει ένα σχισμό και έντονο πλεοχροϊσμό. (Πέτρωμα: Αμφιβολίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
 
Πρισματικός κρύσταλλος κεροστίλβης παράλληλος στον άξονα c. Επάνω: Εμφανίζει πλάγια κατάσβεση και μικρή κατασβεστική γωνία (16°). Μέση: Οι τομές αυτές είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό του σημείου επιμήκυνσης. Εμφανίζει θετική επιμήκυνση (τα χρώματα πόλωσης με την παρεμβολή του αντισταθμιστή γίνονται χαμηλότερα). Κάτω: Η αλλαγή του χρώματος πόλωσης  φαίνεται καλύτερα στο άκρο του κρυστάλλου, όπου η τομή είναι λεπτότερη. Εκεί το χρώμα πόλωσης από γκρίζο γίνεται κίτρινο (βέλος). (Πέτρωμα: Διορίτης).
Nicols Χ Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα κεροστίλβης: Διάξων αρνητική. Η τομές (βέλη) είναι κάθετες σε οπτικό άξονα και εμφανίζουν σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Επίσης, οι τομές αυτές δεν εμφανίζουν πλεοχροϊσμό.

Αρχείο video

Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)