Οξυκεροστίλβη (βασαλτική ή καστανή κεροστίλβη)
oxyhornblende
NaCa2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Ti)5(Si6Al2)O22(O,OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Καστανό.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Έντονος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πρισματικές τομές παράλληλα στο c, εξαπλευρικές (ρομβικές) τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 56° ή 124°).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια έως πολύ υψηλά (2ης έως 4ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό με μικρή κατασβεστική γωνία (0-18°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Οπακιτίωση, Χλωριτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε ενδιάμεσα έως βασικά ηφαιστειακά πετρώματα (τραχείτες, ανδεσίτες, βασάλτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Κεροστίλβη
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Καστανή κεροστίλβη Καστανή κεροστίλβη σε ανδεσίτη Καστανή κεροστίλβη σε ανδεσίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Nicols X
Ιδιόμορφος φαινοκρύσταλλος καστανής κεροστίλβης. Η τομή είναι κάθετη στον άξονα c. Έχει εξαπλευρικό σχήμα και το χαρακτηριστικό διπλό "μπακλαβαδωτό" σχισμό των αμφιβόλων (γωνία σχισμού 124°). (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols // Nicols X
Πρισματικός φαινοκρύσταλλος καστανής κεροστίλβης. Η τομή είναι η (010) παράλληλη στον άξονα c. Εμφανίζει ένα σχισμό, πλεοχροϊσμό και διδυμία κατά (100). Το ένα τμήμα της διδυμίας βρίσκεται σε θέση κατάσβεσης υποδεικνύοντας μικρή κατασβεστική γωνία (15°) ως προς τον c. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι καστανής κεροστίλβης. Εμφανίζουν ζώνωση. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδεις φαινοκρύσταλλοι καστανής κεροστίλβης. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Πρισματικοί φαινοκρύσταλλοι καστανής κεροστίλβης. Εμφανίζουν ένα σχισμό και υψηλά χρώματα πόλωσης 2ης τάξης. Bt: Βιοτίτης. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Καστανή κεροστίλβη (Hbl) και βιοτίτης (Bt). Τα δύο ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, διακρίνονται όμως από το υψηλότερο ανάγλυφο και την πλάγια κατάσβεση της κεροστίλβης, σε αντίθεση με την ορθή κατάσβεση με μαρμαρυγή του βιοτίτη. Στην προκειμένη περίπτωση η κεροστίλβη παρουσιάζει σχεδόν ορθή κατάσβεση και θα μπορούσε να εκληφθεί ως βιοτίτης, όμως δεν έχει μαρμαρυγή στη θέση κατάσβεσης. (Πέτρωμα: Λατίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
 
Πρισματικός φαινοκρύσταλλος καστανής κεροστίλβης παράλληλος στον άξονα c. Επάνω: Εμφανίζει πλάγια κατάσβεση και μικρή κατασβεστική γωνία (18ο). Μέση: Οι τομές αυτές είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό του σημείου επιμήκυνσης. Εμφανίζει θετική επιμήκυνση (τα χρώματα πόλωσης με την παρεμβολή του αντισταθμιστή γίνονται χαμηλότερα). Κάτω: Η αλλαγή του χρώματος πόλωσης  φαίνεται καλύτερα στο άκρο του κρυστάλλου, όπου η τομή είναι λεπτότερη. Εκεί το χρώμα πόλωσης από γκρίζο γίνεται κίτρινο (βέλος). (Πέτρωμα: Λατίτης).

Αρχείο video

Nicols Χ Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι καστανής κεροστίλβης εμφανίζουν περιφερειακά οπακιτίωση (μετατροπή σε αδιαφανή ορυκτά και πυρόξενο). (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Οπακιτιωμένοι φαινοκρύσταλλοι καστανής κεροστίλβης (Hbl) και βιοτίτη (Bt). (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Οπακιτιωμένη καστανή κεροστίλβη. Παρατηρείστε ότι, ενώ ο κρύσταλλος είναι αλλοιωμένος στο εσωτερικό του, η περιφέρειά του δεν έχει υποστεί αλλοίωση. Αυτό δείχνει ότι μετά την οπακιτίωση εξακολούθησε η ανάπτυξη του κρυστάλλου κανονικά. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).