Βιοτίτης
biotite
K(Mg,Fe)3(AlSi3)O10(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Καστανό.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Έντονος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή. Ψευδοεξαγωνικό σχήμα στα φύλλα, πρισματικό κάθετα στα φύλλα.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) παράλληλος στα φύλλα.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά έως πολύ υψηλά  (3ης έως 4ης τάξης). Σε φύλλα χαμηλά. Συνήθως καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πρακτικά ορθή. Σε θέση κατάσβεσης παρουσιάζει μαρμαρυγή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με πολύ μικρή γωνία 2V. Συνήθως δίνει εικόνα μονάξονα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Χλωριτίωση, Οπακιτίωση (σε ηφαιστίτες), Πλεοχροϊκές άλω εξαιτίας ζιρκονίου.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Το πιο διαδεδομένο φεμικό ορυκτό. Στα περισσότερα πυριγενή και μεταμορφωμένα πετρώματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Βιοτίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Βιοτίτης Βιοτίτης Βιοτίτης σε γρανίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Nicols X
Βιοτίτης Οι τομές είναι κάθετες στα φύλλα. Εμφανίζουν τέλειο σχισμό, έντονο πλεοχροϊσμό, ορθή κατάσβεση, μαρμαρυγή  στη θέση κατάσβεσης (κοκκώδη επιφάνεια με φωτεινά στίγματα) και υψηλά χρώματα πόλωσης που καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Πρισματικοί φαινοκρύσταλλοι βιοτίτη. Οι τομές είναι κάθετες στα φύλλα. Εμφανίζουν τέλειο σχισμό, έντονο πλεοχροϊσμό, ορθή κατάσβεση και μαρμαρυγή στη θέση κατάσβεσης.  (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols X  
Ψευδοεξαγωνικά φύλλα βιοτίτη. Η  τομή είναι η (001) κάθετη στον άξονα c και τους οπτικούς άξονες. Δεν εμφανίζει σχισμό, πλεοχροϊσμό, μαρμαρυγή και έχει χαμηλά χρώματα πόλωσης που καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού. (Πέτρωμα: Γρανίτης-επάνω, Τραχείτης-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols // Nicols //
Κρύσταλλοι βιοτίτη. Ο ένας είναι κάθετος στα φύλλα και εμφανίζει τον τέλειο σχισμό και έντονο πλεοχροϊσμό, ενώ ο άλλος είναι φύλλο και δεν εμφανίζει σχισμό και πλεοχροϊσμό. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Αρχείο video


Nicols // Nicols // Nicols X
Κρύσταλλοι βιοτίτη με καστανοκόκκινο χρώμα. Εμφανίζουν τέλειο σχισμό, έντονο πλεοχροϊσμό, ορθή κατάσβεση, μαρμαρυγή και υψηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols // Nicols //
Βιοτίτης εμφανίζει πλεοχροϊκές άλω εξαιτίας εγκλεισμάτων ζιρκονίου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Βιοτίτης αλλοιώνεται σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ψευδοεξαγωνικό φύλλο βιοτίτη εμφανίζει οπακιτίωση περιφερειακά. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Φαινοκρύσταλλοι βιοτίτη εμφανίζουν οπακιτίωση (μετατροπή σε αδιαφανή ορυκτά και πυρόξενο). (Πέτρωμα: Ανδεσίτης).

Nicols // Nicols //  
Οπακιτιωμένοι φαινοκρύσταλλοι βιοτίτη. Δεξιά: Ο βιοτίτης (Bt) και η καστανή κεροστίλβη (Hbl) είναι πλήρως οπακιτιωμένοι και διακρίνεται μόνο το χαρακτηριστικό σχήμα τους. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols //    
Φύλλο βιοτίτη με βελόνες ρουτιλίου (σαγενίτης). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols // Nicols //
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα βιοτίτη: Διάξων αρνητικός. Επάνω: Η τομή είναι φύλλο βιοτίτη και δεν εμφανίζει σχισμό και πλεοχροϊσμό. Κάτω: Η τομή εμφανίζει πολύ χαμηλά χρώματα πόλωσης. Είναι κάθετη στην οξεία διχοτόμο και η κωνοσκοπική εικόνα μοιάζει με μονάξονα (σταυρός) λόγω της πολύ μικρής γωνίας 2V του βιοτίτη.

Αρχείο video