Χλωρίτης
chlorite
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 Μονοκλινές και Τρικλινές

ΧΡΩΜΑ

Ανοικτοπράσινο, άχρωμο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό έως μέτριο θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) παράλληλος στα φύλλα.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα 1ης τάξης). Ανώμαλα (ιώδη, κυανά, καστανά).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Περίπου ορθή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+/-) με μικρή γωνία 2V. Δύσκολα παίρνεται κωνοσκοπική εικόνα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης φεμικών ορυκτών.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα (πρασινοσχιστόλιθοι, χλωριτικοί σχιστόλιθοι). Σε πυριγενή ως προϊόν αλλοίωσης. Σε αργιλικά ιζήματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χλωρίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Χλωρίτης Χλωρίτης Χλωριτικός σχιστόλιθος

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Κρύσταλλος χλωρίτη. Παρατηρείστε το πράσινο χρώμα, τον πλεοχροϊσμό, τον τέλειο σχισμό, την ορθή κατάσβεση και τα χαρακτηριστικά ανώμαλα (ιώδη, κυανά) χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι χλωρίτη με χαρακτηριστικά ανώμαλα (ιώδη, κυανά) χρώματα πόλωσης. Tnt: Τιτανίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Φυλλώδη συσσωματώματα χλωρίτη με ανοικτοπράσινο χρώμα και χαρακτηριστικά ανώμαλα (ιώδη) χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι βιοτίτη αλλοιωμένοι σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης με επίδοτο. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος-επάνω, Γρανίτης-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης μετατρέπεται σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης με αλλανίτη (καστανό). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ανοικτοπράσινοι κρύσταλλοι χλωρίτη (Chl) με χαρακτηριστικά ανώμαλα (καστανά) χρώματα πόλωσης (κάτω) μαζί με δύο κρυστάλλους σερικιτιωμένου πλαγιοκλάστου (πάνω). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Φύλλο χλωρίτη με τάλκη (Talc). Εμφανίζει διαρκή κατάσβεση διότι η τομή είναι κάθετη στους οπτικούς άξονες. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).