Χλωρίτης
chlorite
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 Μονοκλινές - Τρικλινές

ΧΡΩΜΑ

Ανοικτοπράσινο, άχρωμο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό έως μέτριο θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) παράλληλος στα φύλλα.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα 1ης τάξης). Ανώμαλα (ιώδη, κυανά, καστανά).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Περίπου ορθή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+/-) με μικρή γωνία 2V. Δύσκολα παίρνεται κωνοσκοπική εικόνα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης φεμικών ορυκτών.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα (πρασινοσχιστόλιθοι, χλωριτικοί σχιστόλιθοι). Σε πυριγενή ως προϊόν αλλοίωσης. Σε αργιλικά ιζήματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χλωρίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Χλωρίτης Χλωρίτης Χλωριτικός σχιστόλιθος

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Κρύσταλλος χλωρίτη. Εμφανίζει πράσινο χρώμα, πλεοχροϊσμό, τέλειο σχισμό, ορθή κατάσβεση και χαρακτηριστικά ανώμαλα (ιώδη, κυανά) χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι χλωρίτη με χαρακτηριστικά ανώμαλα (ιώδη, κυανά) χρώματα πόλωσης. Ο σφηνοειδής γκριζοκάστανος κρυσταλλος είναι τιτανίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Φυλλώδη συσσωματώματα χλωρίτη με ανοικτοπράσινο χρώμα και χαρακτηριστικά ανώμαλα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης, επάνω - Ρυόλιθος, μέσο - Σχιστόλιθος, κάτω). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Συσσωματώματα χλωρίτη. (Πέτρωμα: Ανδεσίτης). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Συσσωματώματα χλωρίτη. (Πέτρωμα: Πρασινοσχιστόλιθος). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Βιοτίτης αλλοιώνεται σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols //  
Χλωριτίωση βιοτίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι βιοτίτη αλλοιωμένοι σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Λατίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  

Χλωρίτης με επίδοτο. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος, επάνω - Γρανίτης, κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης με αλλανίτη (καστανό). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης (Chl) με τάλκη (Tlc) και μαγνησίτη (Mgs). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τάλκης (Tlc) με χλωρίτη (Chl). (Πέτρωμα: Ταλκικός σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης με γλαυκοφανή και γρανάτη. (Πέτρωμα: Γλαυκοφανιτικός σχιστόλιθος). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης με χλωρίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης (κάτω) με αλλοιωμένο πλαγιόκλαστο (πάνω). (Πέτρωμα: Γρανίτης).