Τάλκης
talc
Mg3Si4O10(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό έως μέτριο θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Φυλλώδης μορφή.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001) παράλληλος στα φύλλα.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά (3ης τάξης). Σε φύλλα χαμηλά γκρίζα. Μοιάζει με το μοσχοβίτη.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή. Σε θέση κατάσβεσης παρουσιάζει μαρμαρυγή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μικρή γωνία 2V. Ενίοτε δίνει εικόνα μονάξονα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης του ολιβίνη
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε υπερβασικά πετρώματα (δουνίτες, περιδοτίτες) ως προϊόν αλλοίωσης. Σε μεταμορφωμένα (ταλκικοί σχιστόλιθοι, θερμομεταμορφωμένοι δολομίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τάλκης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Τάλκης Τάλκης Τάλκης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Τάλκης. Παρατηρείστε τον τέλειο σχισμό, τη μαρμαρυγή, τα υψηλά χρώματα πόλωσης και γενικά την ομοιότητά του με το μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Περιδοτίτης).

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης (Ol) που αλλοιώνεται σε τάλκη (Talc). (Πέτρωμα: Περιδοτίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφος φαινοκρύσταλλος ολιβίνη που αλλοιώνεται σε σερπεντίνη και τάλκη. (Πέτρωμα: Βασάλτης).

Nicols // Nicols X  
Φύλλο χλωρίτη (Chl) με τάλκη (Talc). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Τάλκης (Talc) με ασβεστίτη (Cc) και κυανίτη (Ky). Παρατηρείστε και εδώ την ομοιότητά του με το μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Μάρμαρο-επάνω, Σχιστόλιθος-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα τάλκη: Διάξων αρνητικός. Η τομή είναι φύλλο τάλκη, δεν εμφανίζει σχισμό και έχει πολύ χαμηλά χρώματα πόλωσης. Είναι κάθετη στην οξεία διχοτόμο και η κωνοσκοπική εικόνα μοιάζει με εικόνα μονάξονα (σταυρός) λόγω της πολύ μικρής γωνίας 2V του τάλκη.

Αρχείο video

Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)