Διδυμίες αστρίων
feldspar twinning


Carlsbad
άξονας διδυμίας [001]
επίπεδο σύμφυσης (010)
Manebach
άξονας διδυμίας _|_ (001)
επίπεδο σύμφυσης (001)
Baveno
άξονας διδυμίας _|_ (021)
επίπεδο σύμφυσης (021)

Albite
άξονας διδυμίας _|_ (010)
επίπεδο σύμφυσης (010)
Pericline
άξονας διδυμίας  [010]
επίπεδο σύμφυσης (h0l)
Albite-Pericline

Οι πιο κοινές διδυμίες των αστρίων

  Μονοκλινές Τρικλινές
  Σανίδινο Ορθόκλαστο Μικροκλινής Πλαγιόκλαστο
Carlsbad
Albite
Pericline
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Διδυμία Carlsbad Διδυμία Carlsbad Διδυμία Carlsbad

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols X Nicols X  
Απλή διδυμία Carlsbad σε σανίδινο. (Πέτρωμα: Τραχείτης-αριστερά, Ρυόλιθος-δεξιά).

Nicols X Nicols X  
Απλή διδυμία Carlsbad σε ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική πολυδυμία σε πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γάββρος-αριστερά, Γρανίτης-δεξιά).

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική και περικλινική πολυδυμία (κάθετες μεταξύ τους) σε πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική πολυδυμία και απλή διδυμία Carlsbad (παράλληλες μεταξύ τους) σε πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Αλβιτική και περικλινική πολυδυμία και απλή διδυμία Carlsbad σε πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Μικροκλινική διδυμία (κιγκλιδωτή) σε μικροκλινή. Η μικροκλινική είναι συνδυασμός της αλβιτικής και περικλινικής πολυδυμίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Συνδυασμός αλβιτικής και περικλινικής πολυδυμίας σε μικροκλινή (αριστερά, μικροκλινική διδυμία) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Στο μικροκλινή οι ταινίες των πολυδυμιών αποσφηνώνονται και είναι ακανθοειδείς, ενώ στο πλαγιόκλαστο είναι πιο σαφείς.  (Πέτρωμα: Γρανίτης).