Ορθόκλαστο
orthoclase
KAlSi3O8 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο. Συχνά θολό λόγω αλλοιώσεων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Υπιδιόμορφο, αλλοτριόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a ή c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μέτρια έως μεγάλη γωνία 2V.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Συνήθως Carlsbad (απλή). Ενίοτε Baveno, Manebach (απλές).
ΠΕΡΘΙΤΕΣ Πολύ συνηθισμένοι.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική, Γρανοφυρική, Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Καολινίωση, Σερικιτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα και ενδιάμεσα πλουτωνικά και φλεβικά πετρώματα (γρανίτες, μονζονίτες, συηνίτες, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ορθόκλαστο
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ορθόκλαστο Ορθόκλαστο Ορθόκλάστο σε γρανίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Πρισματικοί κρύσταλλοι ορθοκλάστου. Είναι άχρωμοι και ελαφρώς θολοί λόγω καολινίωσης. Έχουν χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Kρύσταλλοι ορθοκλάστου με διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Kρύσταλλοι ορθοκλάστου με διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο εγκλείει ποικιλτικά κρυστάλλους άλλων ορυκτών. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο (Or) με χαλαζία (Qz) με και πλαγιόκλαστο (Pl). Τα ορυκτά μοιάζουν στο χρώμα, το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης. Εδώ διακρίνονται από την έλλειψη αλλοιώσης και διδυμιών στον χαλαζία. (Πέτρωμα: Γρανίτης).  
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο (επάνω) και χαλαζίας (κάτω). Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την παρουσία σχισμού στο ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) ως ξενιστή και αλβιτικού πλαγιοκλάστου (Ab). Ο Κ-άστριος είναι ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Πηγματίτης).

Nicols // Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα σε ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα σε ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης). 
Nicols X Nicols X
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα σε ορθόκλαστο. Το πρασινωπό ορυκτό είναι αιγιρινικός αυγίτης. (Πέτρωμα: Αλκαλικός συηνίτης). 
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Καολινιωνένοι κρύσταλλοι ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Καολινιωνένοι κρύσταλλοι ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Χαλαζιακός μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Έντονη καολινίωση ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Έντονη καολινίωση ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Συηνίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Έντονη καολινίωση ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Αλκαλικός συηνίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γραφική σύμφυση μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) και χαλαζία (Qz). Ο Κ-άστριος είναι ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Πηγματίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γρανοφυρική σύμφυση μεταξύ Κ-αστρίου (Kfs) και χαλαζία (Qz), η οποία περιβάλλει τον Κ-άστριο. Ο Κ-άστριος είναι ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Πορφύρης).
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Μυρμηκίτης. Σκωληκόμορφος χαλαζίας (Qz) στα όρια πλαγιοκλάστου (Pl) και Κ-αστρίου (μικροκλινή, Mc και ορθοκλάστου, Or). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols // Nicols //
Γραμμή Becke μεταξύ ορθοκλάστου (Or) και βαλσάμου Καναδά (ΒΚ). Το ορθόκλαστο έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης από το βάλσαμο του Καναδά, γι' αυτό η γραμμή Becke με την απομάκρυνση της τράπεζας μετατοπίζεται προς το βάλσαμο.

Αρχεία video


Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα ορθοκλάστου: Διάξων αρνητικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης.

Αρχεία video