Ορθόκλαστο
orthoclase
KAlSi3O8 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο. Συχνά θολό λόγω αλλοιώσεων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Υπιδιόμορφο, αλλοτριόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a ή c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μέτρια έως μεγάλη γωνία 2V.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Συνήθως Carlsbad (απλή). Ενίοτε Baveno, Manebach (απλές).
ΠΕΡΘΙΤΕΣ Πολύ συνηθισμένοι.
ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ Γραφική, Γρανοφυρική, Μυρμηκίτης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Καολινίωση, Σερικιτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα και ενδιάμεσα πλουτωνικά και φλεβικά πετρώματα (γρανίτες, μονζονίτες, συηνίτες, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι). Σε ιζηματογενή (ψαμμίτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ορθόκλαστο
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ορθόκλαστο Ορθόκλαστο Ορθόκλάστο σε γρανίτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Πρισματικοί κρύσταλλοι ορθοκλάστου. Είναι άχρωμοι και ελαφρώς θολοί λόγω καολινίωσης. Έχουν χαμηλό ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης και εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο εγκλείει ποικιλτικά κρυστάλλους πλαγιοκλάστου και βιοτίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ελαφρώς καολινιωμένο ορθόκλαστο (Or) και χαλαζίας (Qtz). Τα δύο ορυκτά μοιάζουν ως προς το χρώμα, χαμηλό ανάγλυφο και χαμηλά χρώματα πόλωσης. Εδώ διακρίνονται από την έλλειψη αλλοιώσης στο χαλαζία. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols // Nicols X  
Ορθόκλαστο (επάνω) και χαλαζίας (κάτω). Τα δύο ορυκτά διακρίνονται από την παρουσία σχισμού στο ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols X Nicols X  
Περθιτικά φαινόμενα σε ορθόκλαστο (Or). Ab: Αλβιτικό πλαγιόκλαστο.  (Πέτρωμα: Πηγματίτης-επάνω αριστερά, Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Έντονα καολινιωνένοι κρύσταλλοι ορθοκλάστου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γραφική σύμφυση μεταξύ περθιτικού ορθοκλάστου (Or) και χαλαζία (Qtz). (Πέτρωμα: Πηγματίτης).

Nicols // Nicols X  
Γρανοφυρική σύμφυση γύρω από ορθόκλαστο (Or). Qtz: Χαλαζίας. (Πέτρωμα: Πορφύρης).

Nicols X Nicols X  
Μυρμηκίτης μεταξύ ορθοκλάστου (Or) και πλαγιοκλάστου (Plag). Qtz: Σκωληκόμορφος χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols // Nicols //
Γραμμή Becke μεταξύ ορθοκλάστου (Or) και βαλσάμου Καναδά (ΒΚ). Το ορθόκλαστο έχει μικρότερο δείκτη διάθλασης από το βάλσαμο του Καναδά, γι' αυτό η γραμμή Becke με την απομάκρυνση της τράπεζας μετατοπίζεται προς το βάλσαμο.

Αρχεία video


Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα ορθοκλάστου: Διάξων αρνητικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης.

Αρχεία video