Σανίδινο
sanidine
KAlSi3O8 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, άχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Χαμηλό αρνητικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφο. Πινακοειδής μορφή κατά (010), πρισματική ως προς τον άξονα a.
ΣΧΙΣΜΟΣ Δύο σχισμοί τέλειοι κατά (001) και (010) τέμνονται υπό γωνία 90°.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως λευκά 1ης τάξης).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μικρή γωνία 2V. Συχνά δίνει εικόνα μονάξονα.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική (σε πρισματικές τομές παράλληλα στον a).
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Συνήθως Carlsbad (απλή). Ενίοτε Baveno, Manebach (απλές).
ΖΩΝΩΣΗ Συχνή.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Αναλλοίωτο, καθαρό.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε όξινα και ενδιάμεσα ηφαιστειακά πετρώματα (ρυόλιθοι, τραχείτες).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σανίδινο
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Σανίδινο σε τραχείτη Σανίδινο σε τραχείτη Σανίδινο σε τραχείτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο με διδυμία Carlsbad. Το σανίδινο βρίσκεται μόνο σε ηφαιστειακά πετρώματα. Τα ηφαιστειακά πετρώματα διακρίνονται από τον πορφυριτικό ιστό (φαινοκρύσταλλοι μέσα σε αφανιτική μάζα). (Πέτρωμα: Ρυόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πρισματικός φαινοκρύσταλλος σανιδίνου με διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδης φαινοκρύσταλλος σανιδίνου. Η τομή εμφανίζει τους δύο σχισμούς και είναι η (100). (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols // Nicols X  
Σανίδινο (αριστερά) και πλαγιόκλαστο (δεξιά). Εμφανίζουν τη διδυμία Carlsbad. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Πρισματική τομή σανιδίνου. Η τομή δεν εμφανίζει τη διδυμία Carlsbad και έχει ένα σχισμό παράλληλα με την επιμήκυνση. Πιθανότατα είναι η (010), γι' αυτό και δεν φαίνονται ο σχισμός (010) και η διδυμία με επίπεδο σύμφυσης (010). Ο άλλος σχισμός που είναι ο (001) δείχνει ότι η τομή είναι επιμηκυσμένη ως προς τον a. Η τομή εμφανίζει αρνητική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Τραχείτης).

Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα σανιδίνου: Διάξων αρνητικός. Οι τομές είναι κάθετες σε οπτικό άξονα και εμφανίζουν σχεδόν διαρκή κατάσβεση. Επάνω: Η ισόγυρη είναι καμπύλη. Κάτω: Συχνά το σανίδινο δίνει εικόνα μονάξονα (σταυρός).

Αρχεία video