Απατίτης
apatite
Ca5(PO4)3(F,OH,Cl) Εξαγωνικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Μικροί ιδιόμορφοι έως υπιδιόμορφοι πρισματικοί κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το c, με εξαγωνικές διατομές.
ΣΧΙΣΜΟΣ Ατελής κατά (0001) και (1010), δεν φαίνονται.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μονάξων (-). Δύσκολα παίρνεται κωνοσκοπική εικόνα εξαιτίας του μικρού μεγέθους των κρυστάλλων και της μικρής διπλοθλαστικότητας.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Αναλλοίωτος.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σύνηθες επουσιώδες ορυκτό. Σε όξινα (γρανίτες), ενδιάμεσα (μονζονίτες, συηνίτες, διορίτες) αλλά και βασικά (γάββροι) πλουτωνικά πετρώματα. Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι). Σε κλαστικά ιζήματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Απατίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Απατίτης Απατίτης Απατίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X
Μεγάλος ιδιόμορφος πρισματικός κρύσταλλος απατίτη. Είναι άχρωμος με μέτριο ανάγλυφο, χαμηλά χρώματα πόλωσης, ορθή κατάσβεση και αρνητική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Αρχείο video

Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  
Πρισματικός κρύσταλλος απατίτη. Hbl: Κεροστίλβη, Bt: Βιοτίτης (ελαφρώς χλωριτιωμένος), Or: Ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι απατίτη (βέλη). Το βέλος κάτω δεξιά δείχνει μία μικρή εξαγωνική τομή απατίτη κάθετη στο c και τον οπτικό άξονα, γιαυτό έχει διαρκή κατάσβεση. Cpx: Αυγίτης. (Πέτρωμα: Μονζονίτης).

Nicols // Nicols X  
Πρισματικός κρύσταλλος απατίτη (βέλος). Το άχρωμο ορυκτό αριστερά με το ψηλό ανάγλυφο είναι επίδοτο με πυρήνα από καστανό αλλανίτη. Το καστανό ορυκτό γύρω από το επίδοτο είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Μεγάλος κρύσταλλος απατίτη (βέλος). Bt: Βιοτίτης, Ep: Επίδοτο, Plag: Σερικιτιωμένο πλαγιόκλαστο, Qtz: Χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι απατίτη (Ap). Zoi: Ζοϊσίτης, Tnt: Τιτανίτης, Hbl: Κεροστίλβη, Plag: Πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Βελονοειδείς κρύσταλλοι απατίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X