Ασβεστίτης
calcite
CaCO3 Τριγωνικό

ΧΡΩΜΑ

Άχρωμο, ενίοτε θολό.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο αρνητικό έως υψηλό θετικό. Μεταβάλλεται έντονα με τη στροφή της τράπεζας.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Συνήθως σε αλλοτριόμορφους κόκκους. Ενίοτε σε ρομβοεδρικές τομές (σε ιζηματογενή).
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος ρομβοεδρικός (1011) (γωνία σχισμού 75°). Σε μερικές τομές φαίνονται τα ίχνη τριών σχισμών.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Πάρα πολύ υψηλά (ξέθωρα ρόδινα και πράσινα 4ης τάξης και άνω).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Συμμετρική ως προς το σχισμό.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μονάξων (-). Ενίοτε διάξων όταν πιεστεί. Η κωνοσκοπική εικόνα έχει λεπτές ισόγυρες και πολλούς ισόχρωμους δακτύλιους. Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης διπλοθλαστικότητας ακόμα και τομές κάθετες σε οπτικό άξονα δείχνουν φωτεινά χρώματα πόλωσης.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Πολυδυμία κατά (0112) και απλή κατά (0001).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Εύκολα διαλύεται από όξινα νερά και αντικαθίσταται από χαλαζία, χαλκηδόνιο, οπάλλιο, Mn- και Fe-οξείδια σχηματίζοντας ψευδομορφώσεις. Μετατρέπεται σε δολομίτη. Ο ίδιος αποτελεί προϊόν αλλοίωσης των πλαγιοκλάστων και Ca-Mg-Fe ορυκτών.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Από τα πιο διαδεδομένα μη πυριτικά ορυκτά. Σε ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθοι) ως βασικό συστατικό, συνδετικό υλικό ή απολίθωμα. Σε μεταμορφωμένα (μάρμαρα). Σε πυριγενή ως υδροθερμικό ορυκτό σε κοιλότητες και ως δευτερογενές ορυκτό. Σε καρμπονατίτες ως πρωτογενές ορυκτό.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ασβεστίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ασβεστίτης (ισλανδική κρύσταλλος) Ασβεστίτης Μάρμαρο

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Αλλοτριόμορφος κρύσταλλος ασβεστίτη. Είναι άχρωμος με ανάγλυφο που μεταβάλλεται έντονα με τη στροφή της τράπεζας (επάνω), ρομβοεδρικό σχισμό και χρώματα πόλωσης πάρα πολύ υψηλά. (Πέτρωμα: Μάρμαρο).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols //  
Ασβεστίτης. Εμφανίζει έντονη μεταβολή αναγλύφου (επάνω), διδυμίες και πολύ υψηλά χρώματα πόλωσης (ξέθωρα ρόδινα και πράσινα). Το άχρωμο φυλλώδες ορυκτό αριστερά με τα υψηλά χρώματα πόλωσης είναι μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols // Nicols X
Ασβεστίτης. Εμφανίζει έντονη μεταβολή αναγλύφου, διδυμίες και πολύ υψηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Μάρμαρο).

Nicols // Nicols // Nicols X
  Nicols // Nicols X
Ιδιόμορφες ρομβοεδρικές τομές ασβεστίτη. Παρατηρείστε και εδώ την έντονη μεταβολή αναγλύφου. (Πέτρωμα: Ψαμμίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι ασβεστίτη. (Πέτρωμα: Μάρμαρο).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι ασβεστίτη με πολυδυμίες. (Πέτρωμα: Μάρμαρο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης με γρανάτη (ισότροπο). Το άχρωμο ορυκτό με το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Skarn).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Απολιθώματα από ασβεστίτη. (Πέτρωμα: Ασβεστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης. Οι μικροί κρύσταλλοι με τα πράσινα χρώματα πόλωσης είναι μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Σιπολινικό μάρμαρο).

Nicols // Nicols X  
Φλέβα από ασβεστίτη. (Πέτρωμα: Ασβεστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης με μοσχοβίτη. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης με τρεμολίτη. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης με χαλαζία και τάλκη. (Πέτρωμα: Μάρμαρο). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ασβεστίτης με επίδοτο και κλινοζοϊσίτη. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο). 
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols X Nicols X  
Ασβεστίτης ως προϊόν αλλοίωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης, επάνω - Ανδεσίτης, κάτω). 
Nicols X Nicols X

Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
Κωνοσκοπική εικόνα ασβεστίτη: Μονάξων αρνητικός. Η κωνοσκοπική εικόνα έχει λεπτές ισόγυρες και πολλούς ισόχρωμους δακτύλιους λόγω της υψηλής διπλοθλαστικότητας του ασβεστίτη. Επάνω: Η τομή είναι κάθετη στον οπτικό άξονα. Ο σταυρός είναι στο κέντρο. Κάτω: Η τομή είναι σχεδόν κάθετη στον οπτικό άξονα. Ο σταυρός είναι έκκεντρος.