ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΑ


» 30.01.2022: Πετρογενετικά Ορυκτά: Αποτελέσματα Εξετάσεων (Ιανουάριος 2022)
(Για το άνοιγμα του αρχείου απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του μαθήματος).
» ΥΛΙΚΟ E-LEARNING: [Google Drive]
» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ: [Ασκήσεις]  
» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ GOOGLE FORMS : [Ασκήσεις]
 

Διδασκαλία:
Τριαντάφυλλος Σολδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής soldatos@geo.auth.gr
Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια lambrini@geo.auth.gr
 
Σχεδίαση και επιμέλεια ιστοσελίδας: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
 
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Τελευταία ενημέρωση: 30.01.2022

 WebCounter