μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

1.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.4. Η Γεωγραφία στην εκπαίδευση και στην έρευνα

Στην εκπαίδευση η Γεωγραφία είχε σταθερή θέση, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στους νεώτερους χρόνους. Επίσης και σήμερα ένας από τους κύριους λόγους που η Γεωγραφία ως επιστήμη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σύγχρονης ανθρωπότητας, είναι ότι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μάθημα στην εκπαίδευση. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων που προκύπτουν από τη γεωγραφική έρευνα βοηθάει σ' ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων της ζωής του ανθρώπου, π.χ., στην εκμετάλλευση ή στην αξιοποίηση του φυσικού δυναμικού μιας περιοχής, στην επίλυση τοπικών προβλημάτων πολιτικής ή οικονομικής οργάνωσης μιας περιοχής κ.ά.
Δεν υπάρχει σήμερα πολιτισμένη χώρα στον κόσμο που να μη χρησιμοποιεί και γεωγράφους στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για οικιστικά προβλήματα κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Αμερική το 40% περίπου των γεωγράφων απασχολείται στη Διοίκηση και στην ελεύθερη οικονομία, και το υπόλοιπο ποσοστό στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Στη Σοβιετική Ένωση μεγαλύτερο ποσοστό γεωγράφων απασχολείται στη Διοίκηση και μικρότερο στην εκπαίδευση και έρευνα. Ανάλογη απασχόληση βρίσκουν οι γεωγράφοι και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Στην Ελλάδα παρ' ότι η Γεωγραφία διδάσκεται σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και πάρα πολλά προβλήματα οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας είναι προβλήματα γεωγράφων, εν τούτοις, στα πανεπιστήμια που υπάρχουν και σ' αυτά που πρόκειται να ιδρυθούν, δεν λειτουργεί ή δεν προβλέπεται η λειτουργία Γεωγραφικού Τμήματος.Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr