μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

2.        ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

2.4. Διαστάσεις της Γης (Σχ. 6)

 

Μεγάλος άξονας του ελλειψοειδούς
12.756 Km
Μικρός άξονας του ελλειψοειδούς
12.714 Km
Μέση ακτίνα της Γης
6.371 Km
Περίμετρος του ισημερινού
40.077 Km
Περίμετρος ενός μεσημβρινού
40.009 Km
Εμβαδά της επιφάνειας της Γης
510 εκατομ. Km2
'Ογκος της Γης
183 δισεκατομ. Km3
Μέση πυκνότητα της Γης
5,5 gr/cm3

 


Σχ. 6. Διαστάσεις της Γης.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr