μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

6.        ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

6.7. Απεικόνιση του δικτύου των παράλληλων και μεσημβρινών των χαρτών.

Το δίκτυο των παράλληλων και μεσημβρινών αποτελεί το σκελετό πάνω στον οποίο βασίζεται η κατασκευή κάθε χάρτη.  Η απεικόνιση του παραπάνω δικτύου στο επίπεδο του χάρτη γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες που αναφέραμε στο κεφάλαιο των προβολών.

Οι γραμμές των παράλληλων και μεσημβρινών αντιστοιχούν σε σταθερές και, κατά κανόνα, ακέραιες αριθμητικές τιμές των ορθογώνιων ή γεωγραφικών συντεταγμένων.

Οι γραμμές του δικτύου στην εσωτερική επιφάνεια των χαρτών σχεδιάζοται ολόκληρες ή μόνον στα τμήματα των σημείων τομής τους.  Στην περίπτωση που δεν απεικονίζονται καθόλου, σχεδιάζονται μικρές, κάθετες στη γραμμή της περιμέτρου, γραμμές, που αντιστοιχούν στα σημεία διέλευσης των παράλληλων και μεσημβρινών.  Ολόκληρες οι γραμμές των παράλληλων και μεσημβρινών σχεδιάζονται στην περίπτωση που αυτές εκφράζουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες και η κλίμακα του χάρτη είναι μικρή.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr