μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.1. Γενικά

Μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας το 1849, αεροφωτογραφίες που πάρθηκαν με αλεξίπτωτα χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά το 1870, για στρατιωτικούς σκοπούς και για τη σύνταξη τοπογραφικών χαρτών και διαγραμμάτων.  Οι αεροφωτογραφίες χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα στην επιστήμη και παίρνονται από ειδικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με τέλειες φωτογραφικές μηχανές.  Τις τελευταίες δεκαετίες, έγινε δυνατή με τη βοήθεια των δορυφόρων, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, η λήψη φωτογραφιών της Γης, οι οποίες καλούνται δορυφορικές φωτογραφίες.

Φωτογραφίες που παίρνονται από το έδαφος, καθώς επίσης και οι αεροφωτογραφίες δίνουν ένα μεγάλο αριθμό επιπεδομετρικών λεπτομερειών και επιπλέον σημαντικά στοιχεία για το είδος των εδαφών, για τη μορφολογία του ανάγλυφου, για το είδος της βλάστησης κ.λπ.

Με τις αεροφωτογραφίες μπορούν να συνταχθούν χάρτες με διάφορες κλίμακες και να κατασκευαστούν φωτομωσαϊκά.

Σήμερα οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτελούν ένα από τα σύγχρονα και απαραίτητα μέσα έρευνας πολλών επιστημών, όπως π.χ. της Γεωλογίας, της Γεωμορφολογίας, της Ωκεανογραφίας, της Μετεωρολογίας, της Εδαφολογίας κ.ά.

Στο κεφάλαιο αυτό δε θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που συντάσσονται, από αεροφωτογραφίες, τοπογραφικοί χάρτες και διαγράμματα, γιατί με το πρόβλημα αυτό ασχολείται η φωτογραμμετρία.  Δε θα ασχοληθούμε επίσης με την ερμηνεία των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών, την οποία θα διδαχθείτε σε ειδικό μάθημα άλλου εξάμηνου των σπουδών σας.

Στο κεφάλαιο αυτό επιδιώκεται να δοθούν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα επιτρέψουν στο φοιτητή να κάνει ορισμένες μετρήσεις, στις αεροφωτογραφίες, να τις προσανατολίσει και να τις συσχετίσει με τους αντίστοιχους τοπογραφικούς χάρτες.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr