μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.2. Ονοματολογία Αεροφωτογραφιών

α) Σημείο λήψης λέγεται το σημείο από το οποίο έχει ληφθεί η αεροφωτογραφία.

β) Κύριο σημείο λέγεται η ορθή προβολή του σημείου λήψης στην αεροφωτογραφία.

γ) ’ξονας λήψης αεροφωτογραφίας λέγεται η ευθεία που ενώνει το σημείο λήψης με το κύριο σημείο της αεροφωτογραφίας.

δ) Ναδίρ αεροφωτογραφίας λέγεται το σημείο τομής μεταξύ της κατακόρυφου η οποία διέρχεται από το σημείο λήψης και της αεροφωτογραφίας. Το αντίστοιχο σημείο στο έδαφος λέγεται Ναδίρ εδάφους.

ε).Ύψος λήψης αεροφωτογραφίας λέγεται το ύψος του σημείου λήψης από το έδαφος.

στ) Ύψος πτήσης λέγεται το ύψος του σημείου λήψης από την επιφάνεια της θάλασσας.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr