μαθήματα
γεωγραφίας

Ηλεκτρονικό βιβλίο

8.        ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8.8. Μελέτη των αεροφωτογραφιών

Για τη μελέτη των αεροφωτογραφιών, πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται σ' αυτές τα διάφορα αντικείμενα του εδάφους.

Στις κατακόρυφες αεροφωτογραφίες τα αντικείμενα απεικονίζονται σε κάτοψη.  Ο τρόπος αυτός δεν είναι συνηθισμένος για τα μάτια, και επιπλέον, τα αντικείμενα δεν απεικονίζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο.  Η απεικόνιση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, από τη θέση των αντικείμενων στην αεροφωτογραφία, από την ποιότητα του φωτογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κ.λπ.

Τη δυνατότητα διάκρισης των αντικειμένων της αεροφωτογραφίας την αποκτά κανείς με πρακτική εξάσκηση, συγκρίνοντας τις αεροφωτογραφίες με τους αντίστοιχους χάρτες ή με τα αντίστοιχα αντικείμενα στο έδαφος.

Για τη μελέτη των αεροφωτογραφιών είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι, στις αεροφωτογραφίες που δεν είναι έγχρωμες, τα διάφορα αντικείμενα απεικονίζονται με διάφορες διαβαθμίσεις του λευκού, μαύρου και καφέ χρώματος.

Ο τόνος καθορίζεται από την ποσότητα του φωτός, το οποίο δέχεται η φωτογραφική πλάκα κατά τη στιγμή λήψης της φωτογραφίας.  Ο τόνος δεν είναι ο ίδιος για όλα τα αντικείμενα που απεικονίζονται σ' αυτήν, αλλά και για το ίδιο αντικείμενο δεν είναι πάντοτε ο ίδιος.  Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, από την εποχή του έτους, και γενικότερα από τις συνθήκες με τις οποίες πάρθηκε η αεροφωτογραφία.

Ο διαφορετικός τόνος των αντικείμενων των αεροφωτογραφιών μας επιτρέπει, σε πολλές περιπτώσεις, να εντοπίσουμε τμήματα με διαφορετική πετρογραφική σύσταση.

Σε μία αεροφωτογραφία οι λείες επιφάνειες απεικονίζονται με μαύρο χρώμα.  Έτσι μπορούμε να καθορίσουμε το όριο μιας λίμνης, ή αν σε μια χαράδρα υπάρχει ή όχι νερό.

Οι ανώμαλες επιφάνειες απεικονίζονται με καφέ χρώμα.  Τα νεοεκ-σκαφέντα εδάφη είναι φωτεινότερα από το γύρο περιβάλλον, επειδή η επιφάνεια τους είναι περισσότερο ανώμαλη και ανακλούν τις ακτίνες του φωτός σε όλες τις κατευθύνσεις.  Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τη θέση ενός λατομείου ή ορυχείου.


Επιστροφή

Επικοινωνία: vavliak@auth.gr
Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Καλαθάς akalatha@freemail.gr