ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ


1ο Μάθημα
Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωλογικών Παρατηρήσεων - Γνωριμία με το Μάθημα
PowerPoint(16MB) PDF(4MB)
2ο Μάθημα
Παρεμβολή - Πρόβλεψη - Παρεμβολή στις Δύο Διαστάσεις
PowerPoint(0.8MB) PDF(600KB)
3ο Μάθημα
Εξομάλυνση Ακολουθίας Δεδομένων
PowerPoint(4MB) PDF(2MB)Smooth3.wmv(3MB)
4ο Μάθημα
Φίλτρα Παραγώγισης
PowerPoint(1MB) PDF(1MB)
5ο Μάθημα
Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
PowerPoint(7MB) PDF(1MB)
6ο Μάθημα
Αυτοσυσχέτιση-Διασυσχέτιση
PowerPoint(0.6MB) PDF(0.7MB)
7ο Μάθημα
Μονοπαραγοντική Στατιστική
PowerPoint(0.4MB) PDF(0.8MB)
8ο Μάθημα
Ανάλυση FOURIER
PowerPoint(1MB) PDF(1MB)
Εκφωνήσεις ασκήσεων και κώδικες MATLAB
Λύσεις ασκήσεων
PDF(800kB)

Διδασκαλία:
Παναγιώτης Τσούρλος tsourlos@geo.auth.gr
Γεώργιος Βαργεμέζης varge@geo.auth.gr
Κώστας Παπαζάχος kpapaza@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr
Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη