ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Για την σωστή προβολή των παρουσιάσεων Powerpoint απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer

1ο Μάθημα:
Τύποι τάσεων και η μεταξύ τους συσχέτιση
Παράμετροι της διαδικασίας γένεσης των σεισμών
2ο Μάθημα
Μεταβολές της τάσης και της ενέργειας κατά τη γένεση των σεισμών
3ο Μάθημα
Διάδοση της διάρρηξης στην επιφάνεια του ρήγματος
Χρονική μεταβολή της μετάθεσης σε σημείο του ρήγματος
4ο Μάθημα
Μέθοδοι καθορισμού του μηχανισμού γένεσης των σεισμών
5ο Μάθημα
Μέθοδος των γραμμών πόλωσης των εγκαρσίων κυμάτων
6ο Μάθημα
Σεισμοτεκτονικές ιδιότητες του Ελληνικού Τόξου
7ο Μάθημα
Εισαγωγή στην Τεχνική Σεισμολογία
8ο Μάθημα
Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες
9ο Μάθημα
Σεισμική Επικινδυνότητα στην Ελλάδα
10ο Μάθημα
Ο σεισμικός κίνδυνος στην Ελλάδα

Διδασκαλία:
Καθ. Παπαδημητρίου Ελευθερία ritsa@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη