ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Για την προβολή των παρουσιάσεων Powerpoint απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer


1ο Μάθημα
Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης - Γνωριμία με το μάθημα
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
2ο Μάθημα
Ηλεκτρικές μέθοδοι
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
3ο Μάθημα
Ηλεκτρικές μέθοδοι (συνέχεια)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
4ο Μάθημα
Ηλεκτρικές μέθοδοι (συνέχεια)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
5ο Μάθημα
Ηλεκτρικές μέθοδοι (συνέχεια)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
6ο Μάθημα
Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι - Εισαγωγή
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
7ο Μάθημα
Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι (συνέχεια)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
8ο Μάθημα
Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι (συνέχεια)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
9ο Μάθημα
Γεωφυσικές Διαγραφίες (Logging)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF
10ο Μάθημα
Γεωραντάρ (GPR)
PowerPointPowerPoint PowerPointPDF

Διδασκαλία:
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσούρλος tsourlos@geo.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Βαργεμέζης varge@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη