Θέση:           1-4
Περιοχή:       Βλυχάδα
Αντικείμενο:  Μινωική έκρηξη (1613 π.Χ.)

Η τέταρτη φάση Μινωική Δ αποτελείται από αποθέσεις πυροκλαστικών ροών, που περιέχουν λεπτόκοκκα υλικά με πάρα πολλά μικρά λιθικά και κλάσματα κίσσηρης.
 
Στις παράκτιες περιοχές, οι αποθέσεις εμφανίζουν χαρακτηριστικές γεωμορφές κυψελοειδούς αποσάθρωσης (ταφόνι).

Φωτογραφίες: Τρ. Σολδάτος