Σχήμα 4.6. Ετήσια διακύμανση της μέσης μηνιαίας τιμής θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τους τύπους κλίματος μεγάλου γεωγραφικού πλάτους

Επιστροφή