ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τμήμα Γεωλογίας

 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ

 

 

 

Γεώργιος Δημ. Κουφός

Τεχνική Επιμέλεια & Επεξεργασία: Σωτ. Π. Σμπόρας