ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τμήμα Γεωλογίας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εισαγωγή
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολιθώματα & Απολίθωση
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολιθώματα & Γεωλογικός χρόνος
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ψάρια
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αμφίβια
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ερπετά
7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πτηνά
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πρωτόγονα Θηλαστικά
9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θηλαστικά
10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Παλαιοανθρωπολογία
11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εφαρμογές της Παλαιοντολογίας

12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολιθωματοφόρες Θέσεις Ελλάδος
 

 

 

Τεχνική Επιμέλεια & Επεξεργασία: Σωτ. Π. Σμπόρας