ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τμήμα Γεωλογίας

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: γενικά - κατασκευή στρ. στήλης
2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: λιθοστρωματογραφία- χωρισμός σε λιθοστρ. ενότητες
3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: λιθοσωμικές ενότητες
4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: βιοστρωματογραφία
5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: συσχετισμός
6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: γεωλογική ιστορία
7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: profile
8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: συνοπτική στρωματογραφική στήλη
9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: γενικές εφαρμογές
 

 

 

Τεχνική Επιμέλεια & Επεξεργασία: Σωτ. Π. Σμπόρας