ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας - Τομέας Γεωλογίας

 

 

 

 

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάρκος Τρανός, Λέκτορας

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Σπύρος Παυλίδης, Καθηγητής Νεοτεκτονικής& Παλαιοσεισμολογίας

 

 

 

NEOTECTONICS by Spyros Pavlides