Εργαστήρια

   

Αρχική Σελίδα

Για να περιηγηθείτε στις επιμέρους ενότητες κάντε "κλικ" στον τίτλο κάθε κεφαλαίου

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  bullet

  Η Θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα
   

  bullet

  Γεωδυναμική εξέλιξη - Γεωτεκτονικός κύκλος
   

  bullet

  Ορογενετική διεργασία

 1. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  bullet

  Αλπικός γεωτεκτονικός κύκλος. Αλπικό ορογενετικό σύστημα
   

  bullet

  Γεωτεκτονική εξέλιξη του Αλπικού συστήματος στο χώρο της Τηθύος

 1. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

  bullet

  Γεωτεκτονική διαίρεση της Ελλάδας
   

  bullet

  Συγκριτική παλαιογεωγραφική και τεκτοορογενετική εξέλιξη των Ελληνίδων
   

  bullet

  Γεωδυναμικά μοντέλα που έχουν προταθεί για την εξέλιξη του συστήματος της Τηθύος στον Ελληνικό και στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο
   

  bullet

  Γεωτεκτονικοί χαρακτήρες και γεωτεκτονική τοποθέτηση των Ελληνίδων
   

  bullet

  Αναπαράσταση της σταδιακής εξέλιξης του Αλπικού γεωτεκτονικού κύκλου στο χώρο των Ελληνίδων
   

  bullet

  Άλλες απόψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των Ελληνίδων
   

  bullet

  Γεωδυναμικά μοντέλα εξέλιξης του συστήματος της Τηθύος στις γειτονικές με την Ελλάδα περιοχές

 1. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΟΓΕΝΟΥΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  bullet

  Γενικά
   

  bullet

  Το Σύνθετο Ελληνικό Ορογενές
   

  bullet

  Η Τεκτονική παραμόρφωση στην Κιμμερική ορογενετική λωρίδα
   

  bullet

  Γεωδυναμική εξέλιξη και τεκτονισμός στην Αλπική ορογενετική λωρίδα
   

  bullet

  Μεσογειακή ορογενετική λωρίδα. Γεωδυναμική και παραμόρφωση
   

  bullet

  Η μετανάστευση του τεκτονισμού στο Ελληνικό ορογενές
   

  bullet

  Η γεωμετρία και κινηματική της παραμόρφωσης
   

  bullet

  Συμπεράσματα

 1. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  bullet Σχέση Αλπικού τεκτονισμού - Νεοτεκτονικής δράσης - Ενεργού τεκτονικής
   
  bullet Το σημερινό Γεωτεκτονικό καθεστώς του Ελληνικού τόξου
   
  bullet Συνθήκες διαμόρφωσης του Ελληνικού τόξου
   
  bullet Χαρακτηριστικά της ενεργού τεκτονικής στο Ελληνικό τόξο και τις γειτονικές περιοχές
   
  bullet Νεοτεκτονική εξέλιξη του ευρύτερου Ελληνικού χώρου
   
  bullet Νεοτεκτονική εξέλιξη και ενεργός γεωτεκτονική κατάσταση του τόξου της Καλαβρίας (Ιταλία)

 

ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΘΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΕΣ

 

Τεχνική Επιμέλεια & Επεξεργασία: Σ. Π. Σμπόρας