Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ.

Σεισμικότητα της Μεσογείου

Από την εργασία
'Perspectives for Earthquake Prediction in the Mediterranean and Contribution of Geological Observations'
by B.C. Papazachos, G.F. Karakaisis, C.B. Papazachos, and E.M. Scordilis, Journal of the Geological Society, (published by the Geological Society of London, 2006, in press)

Διδάσκοντες: Καθ. Π.Μ. Χατζηδημητρίου

Καθ. Γ.Φ. Καρακαΐσης

Best viewed with:
Internet Explorer 6
(Resolution 1024x768 and above)

ΕΙΣΟΔΟΣ - Αργή σύνδεση
ΕΙΣΟΔΟΣ - Γρήγορη σύνδεση

Τεχνική Επιμέλεια:
Δρ. Αλέξανδρος Σταμπολίδης
Email: astamp@geo.auth.gr