ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

 

ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ

Βιβλίο Διδασκαλίας: K. Β. Παπαζάχου και Β. Κ. Παπαζάχου  «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ»
Εκδόσεις Ζήτη 2008

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 8

Ασκήσεις Α΄ κατηγορίας κεφαλαίων 2, 3 & 8