ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 


Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004
Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006
Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007
Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Συντονισμός:
Καθηγητής:Καρακαΐσης Γεώργιος karakais@geo.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής: Τσούρλος Παναγιώτης tsourlos@geo.auth.gr
Επιμέλεια:
Dr. Σταμπολίδης Αλέξανδρος astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη