ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΑ

» Πετρογενετικά Ορυκτά: Αποτελέσματα Εξετάσεων (Σεπτέμβριος 2019)
(Για το άνοιγμα του αρχείου απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του μαθήματος)
» Πετρογενετικά Ορυκτά: Υπόδειγμα Ερωτήσεων
» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ:
Οπτικές Ιδιότητες:  [Ορθοσκοπική Εξέταση]  [Κωνοσκοπική Εξέταση]
Μελέτη Ορυκτών:  [Νησοπυριτικά]  [Σωροπυριτικά-Κυκλοπυριτικά]  [Ινοπυριτικά]  [Φυλλοπυριτικά]  [Τεκτοπυριτικά]  [Μη πυριτικά]
Αναγνώριση Ορυκτών:  [Νησοπυριτικά (Ολιβίνης)]  [Ινοπυριτικά - Πυρόξενοι]  [Ινοπυριτικά - Αμφίβολοι]  [Φυλλοπυριτικά]  [Τεκτοπυριτικά]
Αναγνώριση Ορυκτών:  [Ενότητα 1]  [Ενότητα 2]
 

 


Διδασκαλία:
Τριαντάφυλλος Σολδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής soldatos@geo.auth.gr
Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια lambrini@geo.auth.gr
 
Σχεδίαση και επιμέλεια ιστοσελίδας: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
 
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Τελευταία ενημέρωση: 20.09.2019

 WebCounter