ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΝΕΑ


» 28.04.2021: Βελτιώθηκε και εμπλουστίστηκε το φωτογραφικό υλικό της σελίδας 
» 27.02.2021: Πετρογενετικά Ορυκτά (Εγγραφές - Έναρξη Μαθημάτων)
» ΥΛΙΚΟ E-LEARNING: [Google Drive]
» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ: [Ασκήσεις]  
» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ GOOGLE FORMS : [Ασκήσεις]
 

Διδασκαλία:
Τριαντάφυλλος Σολδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής soldatos@geo.auth.gr
Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια lambrini@geo.auth.gr
 
Σχεδίαση και επιμέλεια ιστοσελίδας: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
 
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Τελευταία ενημέρωση: 03.05.2021

 WebCounter