Πλαίσιο κειμένου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

                       Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ  ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα με το υλικό που περιέχει αποτελεί βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και καλύτερη κατανόηση του μαθήματος της Πετρολογίας Ιζηματογενών Πετρωμάτων.

Στόχος μου δεν είναι να αντικαταστήσω το βιβλίο που διδάσκεται, αλλά εκμεταλλευόμενος το υλικό του και εμπλουτίζοντάς το με νεότερα στοιχεία και απόψεις σχετικά με τα ιζηματογενή πετρώματα, να γίνει το συγκεκριμένο μάθημα περισσότερο προσιτό και κατανοητό από τους φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου του Τμήματος Γεωλογίας.

Χωρίζεται σε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, σε κάθε ένα από τα οποία παραθέτονται οι παρουσιάσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος και του εργαστηρίου όπως αυτές διδάσκονται. Έτσι, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο υλικό του μαθήματος για ενημέρωση, εμβάθυνση και επανάληψη όποτε αυτοί/ες το κρίνουν απαραίτητο.

Ν. Καντηράνης       

Γραφείο

Κτίριο ΦΜΣ, 1ος όροφος

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

Τηλ/Φαξ: 2310998437

        

Email: kantira@geo.auth.gr

Web: www.kantiranis.gr

 

Διδάσκων: Δρ Νικόλαος Απ. ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής