Πλαίσιο κειμένου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

                       Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΟΡΥΚΤΑ  ΚΑΙ  ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

 

Η παρούσα ιστοσελίδα με το υλικό που περιέχει αποτελεί βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και καλύτερη κατανόηση του μαθήματος των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων.

Στόχος δεν είναι να αντικατασταθούν οι σημειώσεις του μαθήματος, αλλά εκμεταλλευόμενοι το υλικό που υπάρχει και εμπλουτίζοντάς το με νεότερα στοιχεία και απόψεις σχετικά με την παραγωγή και εκμετάλλευση των βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων, να γίνει το συγκεκριμένο μάθημα περισσότερο προσιτό και κατανοητό από τους φοιτητές του Ε’ Εξαμήνου του Τμήματος Γεωλογίας.

Τέλος, θα γίνει μία προσπάθεια για την αποτύπωση της κατάστασης στον Ελληνικό χώρο. Η χώρας μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη βάση σε αυτό. Έτσι, θα γίνει κατανοητή η σημασία που έχει η εκμετάλλευση του Ορυκτού Πλούτου στην οικονομία μίας χώρας.  

 

               Ν. Καντηράνης

Γραφείο

Κτίριο ΦΜΣ, 1ος όροφος

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

Τηλ/Φαξ: 2310998437

        

Email: kantira@geo.auth.gr

 

Διδάσκοντες: Νικόλαος ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ

                     Αν. Καθηγητής