ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 


Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004
Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005
Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006

Συντονισμός:
Επίκουρος Καθηγητής: Κορωναίος Αντώνης koroneos@geo.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Σολδάτος soldatos@geo.auth.gr
Επιμέλεια:
Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Σολδάτος soldatos@geo.auth.gr

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη