ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8.6 - 12.6.2020

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11.6.2020

11-13:

Πετρογενετικά Ορυκτά - Εργαστήριο (Τμήμα Α-ΚΑΡ)

(Σολδάτος)

https://authgr.zoom.us/j/959732100?pwd=bWIzU21yQkFzMVRrMTUybm9Ld3RZQT09

13-15:

Πετρογενετικά Ορυκτά - Εργαστήριο (Τμήμα ΚΑΣ-ΠΑΠ)

(Σολδάτος)

https://authgr.zoom.us/j/959732100?pwd=bWIzU21yQkFzMVRrMTUybm9Ld3RZQT09

15-17:

Πετρογενετικά Ορυκτά - Εργαστήριο (Τμήμα ΠΑΡ-Ω)

(Σολδάτος)

https://authgr.zoom.us/j/959732100?pwd=bWIzU21yQkFzMVRrMTUybm9Ld3RZQT09

  

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11.6.2020

9-11:

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων - Εργαστήριο

(Παπαδοπούλου)

https://authgr.zoom.us/j/95463222342?pwd=QU0wQ1h5NFA2QW8veUxuS2VEUHJMZz09

11-13:

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων - Εργαστήριο

(Παπαδοπούλου)

https://authgr.zoom.us/j/95463222342?pwd=QU0wQ1h5NFA2QW8veUxuS2VEUHJMZz09

13-15:

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων - Εργαστήριο

(Παπαδοπούλου)

https://authgr.zoom.us/j/95463222342?pwd=QU0wQ1h5NFA2QW8veUxuS2VEUHJMZz09