* Από 01/09/2014 οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από το Τμήμα Γεωλογίας θα αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. www.auth.gr/news/calls

 

Παλαιότερες προσκλήσεις:

 

Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας

 

20.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ) 

13.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

12.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

12.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

12.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

 

 

Τομέας Γεωλογίας

 

02.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

 

 

Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας

 

 

 

Τομέας Γεωφυσικής

 

 

 

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

 

14.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ) 

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

16.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

13.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

13.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

13.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

13.06.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

 

 

Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας

 

22.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

01.07.14:   Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  (ΕΛΗΞΕ)

 

 

* Από 01/09/2014 οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από το Τμήμα Γεωλογίας θα αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ. www.auth.gr/news/calls