Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Τομέας Γεωλογίας—Εργαστήριο Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ