32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ MARMINSTONE

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Επιμέλεια υλικού: Καθηγητής Ανανίας Τσιραμπίδης
Επιμέλεια ιστοσελίδας: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Σολδάτος
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη