Χαλκός copper

Τύπος: Cu
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Χαλκός (8 cm).
Keweenaw Peninsula, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Συσσωμάτωμα κρυστάλλων χαλκού (10 cm).
Houghton Co., Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Dan Weinrich.
Χαλκός (4,5 cm).
Keweenaw, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα χαλκού (9,5 cm).
Dzehzkazgan, Καζακστάν.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα χαλκού (2 cm).
Aio, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Olaf Medenbach,
The Magic of Minerals.
Κρύσταλλοι χαλκού.
Cole shaft, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκός με μαλαχίτη.
Ορυχείο San Manuel, Tiger, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκός σε γύψο.
Ορυχείο Mission, Tuscon, Pima County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρύσταλλοι χαλκού.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals
.
Κρύσταλλοι χαλκού.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρύσταλλοι χαλκού.
Cornwall, Αγγλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκός με επικάλυψη μαλαχίτη.
Broken Hill, New South Wales, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σύρματα χαλκού.
Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκος.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Χαλκος.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.