Λιγνίτης lignite

Τύπος: C, Η, N, O
Σύστημα: Αμορφο
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Θαμπή, υαλώδης, ρητινώδης.
Χρώμα: Καστανό (ο κυρίως λιγνίτης), μαύρο (ο μαύρος λιγνίτης).
Γραμμή σκόνης: Καστανή.
Σκληρότητα: 1 - 1½
Ειδικό βάρος: 0,5 - 1,5
Σχισμός: Δεν έχει. Μερικές φορές ξυλώδη θραυσμό.
Διαφάνεια: Αδιαφανές.
Τηκτικότητα: Ανάβει εύκολα, καίγεται με φλόγα που καπνίζει (αιθαλίζει) και μυρίζει άσφαλτο.
Παρατηρήσεις: Βρίσκεται συνήθως σε στριφά ινώδη συσσωματώματα. Βρίσκεται σε κοιτάσματα γλυκών ή υφάλμυρων φάσεων του Μεσοζωϊκού και Καινοζωϊκού μαζί με ψαμμίτες, άργιλο, μάργες κ.ά. Στην Ελλάδα παρόμοιοι σχηματισμοί βρίσκονται και στο Πλειστόκαινο. Περιέχει 60-75% C. Η θερμαντική του αξία είναι 7.000-11.000 BTU. Χρησιμοποιείται σχεδόν κατ' εξοχήν ως καύσιμο ορυκτό. Ο μαύρος λιγνίτης χρησιμοποιείται πολλές φορές για διακοσμητικούς σκοπούς.
Όνομα: Από την ελληνική λέξη λιγνύς = πυκνός καπνός με φλόγες.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Λιγνίτης.
Πτολεμαΐδα.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Λιγνίτης.
Ιταλία.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Λιγνίτης (ποκιλία jet).
Cabo Mondego Mine, Coimbra, Πορτογαλία.
Photo: Martins da Pedra.
Λιγνίτης (ποκιλία jet).
Cabo Mondego Mine, Coimbra, Πορτογαλία.
Photo: Martins da Pedra.
Λιγνίτης.
Λιγνίτης.
Λιγνίτης.