Αργυρος silver

Τύπος: Ag
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αυτοφυή στοιχεία

Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου (5,5 cm).
Ορυχείο El Bonanza, Port Radium, Northwest Territory, Καναδάς.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου (2,5 cm).
Ορυχείο El Bonanza, Port Radium, Northwest Territory, Καναδάς.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου πάνω σε ασβεστίτη (6 cm).
Ορυχείο Himmelsfahrt, Freiberg, Sachsen, Γερμανία.
Photo: Dan Weinrich.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου (5,5 cm).
Freiberg, Sachsen, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach,
The Magic of Minerals.
Αργυρος πάνω σε ασβεστίτη (5 cm).
Μεξικό.
Photo: Olaf Medenbach,
The Magic of Minerals.
Αργυρος.
Guanajato, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Cornwall, Αγγλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Cornwall, Αγγλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Ορυχείο Hope Bay, Hope Bay, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Ορυχείο Hope Bay, Hope Bay, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Pribram, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Ορυχείο Eleura, Cobar, New South Wales, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος με κυπρίτη.
Ορυχείο Ray, Ray, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Silverton, San Juan County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος.
Silverton, San Juan County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αργυρος σε βαρύτη.
Globe, Gila County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου.
Νορβηγία.
Ήλεκτρο (χρυσός πλούσιος σε άργυρο) πάνω σε χαλαζία.
Verespatak, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals. 
Δενδριτικό συσσωμάτωμα αργύρου με στεφανίτη και ασβεστίτη (λευκό).
Freiberg, Erzgebirge, Saxony, Γερμανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.