Καλαβερίτης calaverite

Τύπος: AuTe2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τελλουρίδια

Καλαβερίτης σε χαλαζιακό υλικό (3 mm).
Ορυχείο Cresson, Cripple Creek, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Καλαβερίτης.
Cripple Creek, Teller County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Καλαβερίτης.
Cripple Creek, Teller County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Καλαβερίτης.
Cripple Creek, Teller County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Καλαβερίτης που αντικαταστάθηκε από χρυσό.
Ορυχείο Cresson, Cripple Creek, Teller County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.