Κοβαλτίνης (κοβαλτίτης) cobaltite

Τύπος: CoAsS
Σύστημα: Ρομβικό (ψευδοκυβικό)
Κατηγορία: Σουλφίδια

Κυβικοί κρύσταλλοι κοβαλτίνη πάνω σε άστριο (πρασινωπό) (1,3 cm).
Espanola, Ontario, Καναδάς.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλος κοβαλτίνη.
Hakansboda, Vastmanland, Σουηδία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κοβαλτίνης.
Bixby, Iron County, Missouri, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυβικός κρύσταλλος κοβαλτίνη.
Ontario, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κυβικοί κρύσταλλοι κοβαλτίνη πάνω σε ασβεστίτη.
Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλος κοβαλτίνη.
Traversella, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.