Γρηνοκίτης greenockite

Τύπος: CdS
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Γρηνοκίτης.
Tintic district, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γρηνοκίτης πάνω σε πρενίτη.
Summit, Union County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γρηνοκίτης πάνω σε αγγλεσίτη.
Tintic district, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Γρηνοκίτης.
Hutson Zinc mine, Kentucky, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.
Γρηνοκίτης (κίτρινο).
Paglio Pignolino Mine, Lombardy, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Γρηνοκίτης.
Schwarzenberg District, Saxony, Germany.
Photo: Paul Bongaerts.