Μιλλερίτης millerite

Τύπος: NiS
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Σουλφίδια

Μιλλερίτης.
Wallace Stone Pit, Bayport, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Βελόνες μιλλερίτη.
Wallace Stone Pit, Bayport, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Βελόνες μιλλερίτη.
Wallace Stone Pit, Bayport, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Βελόνες μιλλερίτη πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Wallace Stone Pit, Bayport, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Μιλλερίτης.
Kladno, Bohemia, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μιλλερίτης πάνω σε χαλαζία.
Hall's Gap, Lincoln County, Kentucky, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μιλλερίτης.
Hall's Gap, Lincoln County, Kentucky, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.