Σκουττερουδίτης skutterudite

Τύπος: (Co,Ni)As3-x
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αρσενίδια

Σκουττερουδίτης.
Bou-Azzer, Όρος Anti-Atlas, Μαρόκο.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σκουττερουδίτης.
Bou-Azzer, Όρος Anti-Atlas, Μαρόκο.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σκουττερουδίτης.
Cobalt area, Ontario, Καναδάς.

Photo: Martins da Pedra.
Σκουττερουδίτης.
Punta Corna - Torre di Ovarda, Piedmont, Ιταλία.

Photo: Giovanni Fraccaro.
Σκουττερουδίτης.
Bou-Azzer, Όρος Anti-Atlas, Μαρόκο.

Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.