Σπερρυλίτης sperrylite

Τύπος: PtAs2
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Αρσενίδια

Σπερρυλίτης.
Ορυχείο Vermillion, Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπερρυλίτης πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Ορυχείο Vermillion, Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπερρυλίτης πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Ορυχείο Vermillion, Sudbury, Ontario, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Οκταεδρικοί κρύσταλλοι σπερρυλίτη πάνω σε χαλκοπυρίτη.
Talnak deposit, near Noril'sk, Ρωσία.
Photo: Tom Loomis, Dakota Matrix.
Κρύσταλλοι σπερρυλίτη.
Oktyabr'skoye Cu-Ni Deposit, Eastern-Siberian Region, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλοι σπερρυλίτη.
Talnakh Cu-Ni Deposit, Eastern-Siberian Region, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.