Σφαλερίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1923), Vol.9, Tab.66, Fig.9
 

     
 (111)   (1-11)   (100) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java