Συλβανίτης sylvanite

Τύπος: (Au,Ag)2Te4
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τελλουρίδια

Συλβανίτης.
Cripple Creek, Teller County, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Συλβανίτης.
Sacaramb, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Συλβανίτης πάνω σε χαλαζιακό υλικό (8,5 cm).
Sacaramb, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Dan Weinrich.
Κρύσταλλος συλβανίτη.
Emperor Mine, Viti Levu, Φίτζι.
Photo: Elmar Lackner.
Συλβανίτης.
Sacaramb, Transylvania, Ρουμανία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.